Karagöz Camii, Gaziantep.Karagöz cami kitabe ve vakfiyesine göre 18. yüzyılda Koca Battal ağa tarafından mescitten camiye çevrilmiştir. 1755 tarihli kitabede bulunan mısralar şair Ruhi'ye aittir.