KAZES ve ŞÜREKASI


Kazes ve Şürekası
"İstanbul vapur acenteleri ve kömür tüccarı"
"Kandilli Türk maden kömürü yegane müteahhitleri"
Perakende satışına mahsus daire : Çinili Rıhtım han, Galata
(1936)