Koç Ticaret Türk Anonim ŞirketiKoç ticaret Türk anonim şirketinin 1953 yılına ait reklamları.