Motör Limited Şirketi Belediyecilik Şubesi


Motör Limited Şirketi

(Ödenmiş sermayesi 1.500.000 TL)
Belediyecilik şubesi
Belediyecilik hizmetlerine müteallik her çeşit malzeme ve vasıtayı en müsait şartlarla temin eder.
Adres : Taksim, Cumhuriyet caddesi 9 Doğu Palas altı
Telefon : 82204-82205-82696   Telgraf : Molim - İstanbul 
(1953)