Nord - Doyçe (Nord - Deutsche) Sigorta Kumpanyası Hambourg


Nord - Döyçe

Nord - Deutsche
Sigorta kumpanyası - Hambourg

Harik ve Deniz Kısımları
İstanbul müdüriyeti : 
F. Schindler ve Şürekası
Meydancık, Vitol han
Telefon : 21014 
(1936)