OMEGA DÜNYANIN İTİMADINI HAİZDİR


Omega
Dünyanın itimadını haizdir.
Satış deposu : Sami Berk ve ort.
Bahçekapı, Kutlu han
Tel. 23665
(1953)