Konya, Selçuklu Sultanları Türbesi.


Alaeddin camisinin hemen arkasında yer alan türbenin içerisinde çinilerle süslü sekiz sanduka bulunmaktadır. İçlerinde Sultan Birinci Mesud, İkinci Kılıçarslan, İkinci Süleyman Rükneddin, Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev, Birinci Alaeddin Keykubad, İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev, Dördüncü Kılıçarslan, Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev bulunmaktadır. Bunlardan başka Birinci Kılıçarslan'ın oğlu Şehin Şah, İkinci Kılıçarslan, İkinci İzzeddin Keykavus, Üçüncü Keyhüsrev'in de türbede kripto'da medfun bulunduğu tarih kitaplarında kayıtlıdır. Türbe küçük olduğundan sandukaları konmamıştır...2012