Şerafeddin Cami, Konya


Konya, Şems i Tebrizi mahallesinde bulunan ilk inşası 12. yüzyılda şeyh Şerafeddin Mesut tarafından yaptırılmış. 16. yüzyılda bir başka tadilden geçen cami...2012