Osman Taşçıoğlu


Taşçıoğlu Osman
Karaköy palas 6. kat no. 15/16
Telefon : 40594   Telgraf : Taşçılar
Fabrikalar mümessili - Tüccar - Müteahhid
Her cins elektrik ve telefon kabloları, telefonlar ve santraller, sanayide kullanılan elmaslar ve her cins çelikler, bilyalı yataklar.
Yol yapı malzemesi : Ray, vagonet, kazma, kürek, ekskavatörler, çelik halatlar ve saire.
Maden ocakları malzemesi : Havai hat tesisatı, vinçler, muhtelif cins maden ocak lambaları, kompresörler, her cins martolar, lokomotifler ve saire.
Kara ve deniz motorları, bujiler. 
(1942)