Tek Nakliyat Müessesesi, Tayyar Kaçkar


Tek Nakliyat Müessesesi
Kurucusu
Tayyar Kaçkar
Merkezi : İstanbul, Galata Ömer Abit han 1. kat
Kara, deniz ve hava yolları ile dahili, beynelmilel nakliyat ve gümrükleme işleri
Seyahat ve Turizm Acenteliği
Tesis Tarihi : 1946
Türkiye'nin her tarafında ve dünyanın başlıca ticaret merkezlerinde acente ve muhabirleri vardır.
(1953)