Türk Hava Kurumu 1942.


Bütün vatandaşların havacılığa layık olduğu ehemmiyeti verdikleri gün bu memleket için bir hava tehlikesi kalmamış olacaktır...1942 Türk Hava Kurumu.