Türk Kömür Madenler Anonim Şirketi


Türk Kömür Madenler Anonim Şirketi
İstanbul : Merkez idare ve yazıhaneler : Galata, Hovagimyan han 4. kat

Maden ocakları
Kozlu'da : Lave kömürü, İhrakiye teslimatı
Kandilli'de : Tuvenan kömürü, İhrakiyelere mahsus
Alaca ağazı'nda : Tuvenan kömürü
(1936)