Türkiye Ziraat Bankası Anonim Şirketi


Türkiye Ziraat Bankası Anonim Şirketi

Sermayesi : 30.000.000 lira
Havale ve bütün banka muemelatı yapar.
Bilumum vilayet ve kaza merkezlerinde şubeleri vardır. 
Galata, sabık memaliki şarkiye Fransız b. binası 
Telefon: 44730 - Telgraf : Zerbank
(1936)