Ünyon Sigorta Kumpanyası & İttihadı Milli Türk Sigorta Şirketi


Yangın, hayat, kaza, cam ve otomobil sigortalarınızı 1828 ve 1829 senelerinde Paris'te müesses
Ünyon sigorta kumpanyalarına veya İttihadi milli Türk sigorta şirketine yaptırınız
Direktörlük : Galata, Ünyon han.
Telefon : 44888 
(1942)