Yangın Zuhurunda !


Buralarda yangın için muhabere memuresine
YANGIN
Kelimesine söylemek kafidir...
(1936 İstanbul Ptt telefon rehberinden)