Yarının Şehri


YARININ ŞEHRİ

Yarının hidrojen enerjisiyle beslenecek şehrinin umumi görünüşü işte böyle olacak. Bütün kuvvet bir merkezde toplanmış. Bu merkezde şehrin tam ortasındaki sun'i gölde ve o gölden hidrojen üreten kulede. Bu gölden aynı zamanda su sporları ve deniz ihtiyacı içinde faydalanılacak. Suyun hemen yanındaki kısım çalışma sitesidir. Merkezden muhite doğru uzaklaştıkça kültür siteleri ve ikamet siteleri sıralanıyor. İş merkezlerinin çok katlı binalar olmasına mukabil, ikamet sitelerindeki binaların çoğu az katlı ve basit yapılmış. Bugün rüya gibi görünen bu tasavvurların gerçekleşmesi hiçte imkansız değildir. Yeter ki insanlar atom enerjisinden bu sahada faydalanabilsin...

Muazzam bir örümcek ağı gibi, merkezden muhite doğru genişleyen takriben 70 km kutrunda bir şehir tasavvur edin. Öyle bir şehir ki, bütün enerji ihtiyacını yalnız sudan temin ediyor. Her şey su ile hallediliyor. Gürültülü makineler, baca dumanları, şehrin beyin tırmalayan uğultusu diye bir şey yok.
Bu daire şeklindeki şehrin tam orta yerinde sun'i bir göl var. Gölün ortasında da 1,5 km yüksekliğinde bir verici merkez. Şehrin etrafı bir km yüksekliğinde sun'i dağlarla çevrelenmiş. Bu şehirde her ihtiyaç hidrojen enerjisi ile temin ediliyor. Sıcaklık, ışık, hatta serinleme ihtiyacı hep bir merkezden idare ediliyor. Bu şehirde 10 milyon insan rahatça yaşayabilecek. Şehir sanayi sitesi, kültür sitesi, ticaret sitesi, ikamet sitesi gibi kısımlara ayrılmış. İkamet sitesi en geniş daire üzerinde yeşil saha halinde...
İşte şehrin can damarı demek olan hidrojen enerjisi üretim merkezi... Şehrin tam göbeğinde milyonlarca insanın yaşam ihtiyacını temin edecek olan 1.500 metre yüksekliğindeki kulenin altı enerji santralidir. Hafif elemanların atom çekirdekleri hidrojen ocağında ağır çekirdek haline getirilecek. Bundan elde edilen enerji ile şehrin ısınma, serinleme, aydınlatma, vs bütün ihtiyaçları karşılanacak. İptidai madde kulenin bulunduğu göldeki sudur. Kulede üretilecek bir litre ağır su ile 2.600 kilovat saatlik elektrik enerjisi, yani üç kişilik bir ailenin iki senelik elektrik ihtiyacı temin olunacaktır...
Trafik sorunu geleceğin şehirlerinde kat kat yollarla halledilecek. En geliştirilmiş otomobil modellerinden başka, hava trenleri ulaşımı en rahat şekilde temin edecektir. Yayaların kullanacağı yollarla, araçların geçeceği yollar birbirinden ayrı... Binaların üstlerindeki park yerine inip kalkabilen helikopterler lüks sayılmadan kullanılacak 1960...