Anglo Continental School Of English


İngilizceyi İngiltere'de öğreniniz

Anglo Continental İngilizce okulu
İngiltere'nin en ileri gelen lisan okulu'dur.
Okul İngiltere milli eğitim bakanlığınca tanınmıştır.  
Ana kurslar : Her ayın başında başlar (uzun ve kısa vadeli)
Yaz ayları kursları : Haziran'dan Eylül'e kadar (4-8-12 haftalık)
Kurslar hakkında etraflı bilgi ve broşür için müracaat : 
Anglo Continental school of English
Türkiye irtibat bürosu : İstiklal cad. Tokatlıyan iş hanı kat 3 no. 13 Beyoğlu - İstanbul
Tel. 49 73 29 - 49 12 23
(1970) Yine aynı firmaya ait "İngiltere'de İngilizce" - "İnter school information servisi" başlıklı 1975 yılına ait bir reklam...