Arpacılar Cami (Bursa Tekkesi Mescidi)
ARPACILAR CAMİ

Eminönü'nde Yeni Caminin yakınında yer almaktadır. İstanbul'un kuşatmasına katılmış Şeyh Mehmet Geylani ile kardeşi Şeyh Ali Geylani tarafından fetihten az sonra bir mescit zaviye olarak tesis edilmiştir. Bu iki kardeşin Kadiriliğin piri Seyyid Abdülkadir Geylani'nin neslinden ve tarikatından oldukları fetihten önce Bursa'da yaşadıkları anlaşılmaktadır. Kayıtlara göre yapının içinde bulunan türbenin 1453'de yapılmış olduğu söylenmektedir...2012