İsmail Cevat Görgün (Oscar sahibi kunduracı)


Oscar sahibi kunduracı burada
Aznavur pasajının istiklal caddesindeki girişinde birbiri üzerine sıralanmış ibrişim dükkanları yer alır. Burada gram gram ibrişim tartılır sonra da ilkel çıkrıklarda sarılır. Pasajın eskilerinden ve en ünlü sakinlerinden İsmail Cevat Görgün (üstte) Avrupa'da sayısız birincilikler ve 1968 yılında bir de Oscar kazanmış kadın ayakkabıcısı...1973