Sultan I. Abdülhamit Türbesi ve Haziresi

Sultan 1. Abdülhamid'in sandukası. 

Sultan 1. Abdülhamid'in sandukasının üzerindeki puşide (örtüde) yer alan yazılar.
Kadife kumaş üzerine sırma ile celi-sülüs osmanlıca şu ibareler yazmaktadır.
Sanduka baş kısım
Cennet mekan firdevs i aşiyan es sultan el gazi abdülhamid han bin es sultan el gazi ahmed han ı salis ala ruhihima et takdisat ma tütle's seb al mesani hazretlerinin tarih i veladetleri 5 recep 1137 (1725)
Cülus u hümayunları : 8 zilkade 1187 (1774), müddet i saltanatları : 15 sene 8 mah 5 yevm, irtihalleri : 13 recep 1203 (1789)
Sanduka kapağı kuzey
La ilahe illallah melikü'l hakki'l mübin
Sanduka kapağı güney
Muhammedün resulullah sadıku'l va'di'l emin  

Türbenin tadilatlarla yenilenişini gösterir 3 dönem

Türbe haziresi (mezarlık) planı.


Sultan 1. Abdülhamid oldukça talihsiz bir padişahtı. Çünkü başında bulunduğu yorgun Osmanlı imparatorluğu 18. yüzyıl sonlarında yaşanan Rus savaşlarıyla başa çıkamamış, Sultan 1. Abdülhamid'de saltanatı döneminde en fazla toprak kaybeden padişahlardan biri olarak tarih sayfalarına geçmiştir. Nitekim bu sıkıntılar ve üzüntülerden dolayı yaşadığı bunalımlardan ötürü öldüğü söylenir. 
1. Abdülhamid ile alakalı kanıtlanmamış bir iddia da mevcuttur. Karısı Nakşidil Sultan'ın, Napoleon'un karısı Josephine'in kuzeni Aimée Dubuc de Rivery olduğu söylenir. Cezayir korsanlarına tutsak olmuş ve uzun yolculuk sonucunda Osmanlı sarayına gelmiş ve ilerleyen süreçte Sultan 1. Abdülhamid ona fena halde abayı yakmış. Fakat Aimée hayatının sonuna kadar Hristiyan olarak kalmıştır. Hatta oğlu Sultan 2. Mahmud ölüm döşeğinde iken ona bir Katolik rahip getirmiştir. Belkide bu bir efsanedir, tam olarak emin olamamaktayız.