Bizim Yıldızlar - Çizen : FARUK


BİZİM YILDIZLAR
ÇİZEN : FARUK
Pervin Par - Kadir Savun -
Öztürk Serengil - Sezer Sezin
Semra Sar - Özden Çelik
Ayla Algan - Yılmaz Duru
(1962)