Pereja Kolonya 1970.


Çağımız, insanı tabiattan uzaklaştırdı.  
Fakat tabiatı
Pereja ile evinize getirdi.
(1970)