Sirkeci Garı önündeki Krauss lokomotifi ve Sirkeci Garı.


Osmanlı döneminde Sirkeci garı.Krauss.C
Locomotiv Fabrik Munchen
No: 380 Patent 1874Sirkeci garı (Tren istasyonu) iç görünüme ait 1914 tarihli bir posta kartı.
(Gare des Chem, de fer Orientaux - Constantinople - Sirkedji)Sirkeci tren istasyonuna ait bir başka fotoğraf.