La Biocitine, Zamanı Silen Müstahzar


KIRIŞIKLARI GİDEREN MADDE
LA BİOCİTİNE
La biocitine tesiri ilmi araştırmalarla ispatlanmış gerçek bir gençlik kaynağıdır.
La biocitine Fransız, Amerikan ve İngiliz ilim adamlarının hücre anatomisi üzerindeki uzun araştırmaları sonucu elde edilmiş, kati tesirli bir gençleştiricidir.
La biocitine özel ve steril ampuller içindedir. Doğrudan doğruya cilde sürülür. La biocitine kozmetik ilminin son buluşu olup cildi gerer, gençleştirir, kırışıklıkları giderir.
La biocitine canlı hayvan hücreleri esasına dayanır. Tatbik edildiği zaman cilde doğrudan doğruya canlı hücre verir.
Harici gençleştirici la biocitine Türkiye'de 10 ampulluk kutular halinde hizmetinize sunulmaktadır. Bu son derece ilginç buluşu Paris, Milano, Zurich, Los Angeles gibi merkezlerden sonra orta doğu'da takdim eden bio estetik araştırmalar enstitüsü ilgi duyanlara harici gençleştirici la biocitine'nin mahiyet ve kullanışı hakkında tamamlayıcı izahat göndermektedir. Müessesemizde ücretsiz tecrübe yapabilirsiniz.
BİO ESTETİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ
İstanbul, Beyoğlu İstiklal cad. no. 213 santral han kat : 1/113
LA BİOCİTİNE ZAMANI SİLEN MÜSTAHZAR
(1973)