Moda Çocuk Yuvası


MODA ÇOCUK YUVASI
2 yaşından 6 yaşına kadar çocukları yatılı ve gündüzlü olarak kabul eder.
Ecnebi hocalar nezaretinde müzik, bale, resim.
Adres : Fazlı paşa cad. no. 6 Moda Tel : 36 34 87
(1962)