Moiz Pizante


Avrupa pasajının en eski ve ilgi çekici dükkanı ropdöşambr mütehassısı olarak tanınan Moiz Pizante'ye aittir...1973