Özel Met yabancı dil öğretim kurumu


MET
Sıradan bir yabancı dil kursu değil bir akademi, bir forum, bir aydınlar topluluğudur. Met öğrencilerinin % 23'ü yüksek okul ya da lise öğrencisi. % 25'i doktor, eczacı, mühendis, avukat, maliyeci, bankacı, devlet memuru gibi meslek sahipleri. % 13'ü tüccar, teknisyen, sanatkar, imalatçı gibi serbest çalışanlar. % 8'i sekreter. % 10'u ev hanımı. % 21'i çeşitli uğraş sahipleri. Toplam % 100'ü bu ülkenin aydınlarıdır.
ÖZEL MET
Ülkenin en seçkin yabancı dil öğretim kurumu
Büyükdere caddesi no : 8 Maçka
(1973)