Profesör Doktor Halit Şazi


Prof. Dr. Halit Şazi 1869'da İstanbul'da doğmuştur. Tahsilini Galatasaray ve Askeri tıbbiye'de tamamlamıştır. En iyi derecede ve doktor yüzbaşı olarak bu okuldan çıkmıştır. Alim, operatör, musikişinas, ressam, teknisyen, bitki uzmanı gibi çok renkli kişiliği ile memleket kültürüne ömrünce hizmet vermiştir. Okulda kimya ve fizik derslerine olan büyük ilgisi onun daha küçükken evinde bir laboratuvar kurmasına sebep olmuştur. Babasının bir türlü engelleyemediği laboratuvar hayatında küçük Şazi çeşitli kazalar geçirmiştir. Bütün hayatını dişçiliğin gelişmesine harcayan bu zat 26 mart 1921'de vefat etmiştir. Dişçi okulu onun ideali ve eseridir. Türk dişçiliği prof. Halid Şazi'ye çok şeyler borçludur.