İtimatınıza layık bir isim Roger Gallet


İtimatınıza layık bir isim Roger Gallet

Fleurs d'amour, lavant, Jean Marie Farina
Türkiye mümessili : Pereja İleri kimya sanayi a.ş.
(1966)