Rüstem Paşa Camii Çeşmesi, Eminönü - İstanbul.


 Kesme taştan duvara gömülü tarzda klasik Osmanlı mimari üslubunda inşa edilmiş bir çeşmedir. Kitabesi bulunmadığı için inşa tarihi hakkında bilgi olmasa da Mimar Sinan eseri Rüstem paşa cami külliyesinin bir parçası olması sebebiyle bitiş tarihi 1562 olarak düşünülebilir. Caminin son cemaat yerinin altında yer alan çeşme haznesi kullanılmamaktadır.  1979'da anıtlar kurulunca tescil edilen çeşme son 20 senede bakımsız bir durumdaydı. Çeşme 2008'de kapsamlı bir tadilden geçirilmiştir...2012