Şirket-i Hayriye Süreyya Vapuru.


Şirket-i Hayriye'nin 51 baca numaralı vapurudur. Süreyya 1905 senesinde İskoçya'da teknesi sac ve uskurlu olarak yapıldı. 26 haziran 1967 tarihinde hizmet dışı bırakıldı.