Sultan İkinci Mahmud Kütüphanesi, Lefkoşa


Sultan ikinci Mahmud döneminde Kıbrıs valisi Ali Ruhi tarafından 1829'da kesme taştan inşa ettirilmiş bir yapıdır. Tek kubbeli mekanı ve önünde iki kubbeli revakıyla klasik plan ve yapı özelliğine sahip olan yapının dış duvarlarının kuzey, güney ve batı tarafındaki mermer levhalar üzerinde "Maşallah" (Allah korusun) kelimesi yazılıdır. Giriş kapısının üst tarafındaki mermer levha üzerinde "Burası kütüphanedir" yazısı ve giriş kapısının sol tarafındaki küçük oturma odasının güney duvarında ise 1828-1829 tarihli sultan Mahmud'un tuğrası vardır. Kütüphane odasının iç duvarlarının üst kısmı Kıbrıslı şair hoca Hasan Hilmi efendi tarafından yazılmış sultan Mahmud'u metheden bir kaside ile çevrilidir. Odayı süsleyen bu şiir kabartma olarak yapılmış ve 22 ayar altın ile varak işleminden geçirilmiştir. Bu şiirin sultan Mahmud'a sunulması üzerine hoca Hasan Hilmi, Topkapı sarayına davet edilerek kendisine sırtan-ı şuara (şairler sultanı) ünvanı verilmiştir. Kütüphane binası 2008'de vakıflar idaresince restore edilerek araştırma kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır...2012