Sultan Üçüncü Mustafa İskele Camii, Kadıköy

Sultan üçüncü Mustafa iskele camii

Yapımı : 1761 Tamiri : 1975III. Mustafa'nın Young albümünde yer alan bir portresi, 1815 


Sultan III. Mustafa'ya ait tuğra.  


III. Mustafa, Şehzade Selim ile. 


III. Mustafa'nın Hatt-ı Hümayun'lu fermanı, 10 Temmuz 1760