Sultan Ahmet camisinde 1760'da yapılan bir mevlid töreni gravürü.


Sultan Ahmet camisinde 1760'da yapılan bir mevlid töreni gravürü. Tabloda görülen şahıs ve protokol yerlerinin numaraları :  
1- Mihrap
2- Müezzin bölümü
3- Kürsü
4- Minber
5- Hünkar mahfili (Padişah ve yakınlarının namaz kıldığı bölüm)
6- Sadrazam
7- Şeyhülislam
8- Kaptanı Derya
9- Yeniçeri Ağası
10- Defterdar
11- Divan Hocaları
12- Ulema
13- Nakib-ül Eşraf yeri (Nakib-ül Eşraf, Peygamber soyunun işleri ile ilgili kişi)
14- Yeniçeri başları
15- Yeniçeriler
16- Şeyhler
17- Zülüflü Baltacılar
18- Şerbet ve şekerlemeler
19- Mevlid okunan seyyar kürsü
20- Müjdeci başı (Hacı kafilesinin dönüşünü padişaha bildirme görevlisi).