Münif Fehim : Ramazanda Şehzadebaşı


Resim : Münif Fehim  40 yıl önce ramazanda Şehzadebaşı (1920)
Bu devir de değişti...
Devirle beraber adetler, kıyafetler, eğlence şekilleri, eğlence semtleri, zevkler ve hatta yemek tarzı dahi değişti. Artık pestil ıslatarak hoşaf yapana rast gelemezsiniz. Harika Tamek kompostoları ve tekmil Tamek mamulleri bugünün yemek tarzının en ileri temsilcileri olmuştur.
Yegane Kalite Konserve Tamek
(1960)