Zeynep Hanım ve Yusuf Kamil Paşa.


Istırap çektiler : Zeynep hanım, Kavalalı Mehmet Ali paşanın kızıydı. Yusuf Kamil paşa ise katibi. Sevgililer evlendikleri halde zor günler geçirdiler.
Bir zamanlar eski İstanbul konaklarında Zeynep hanım ile Yusuf Kamil paşanın efsaneleşmiş aşk hikayesinden başka bir şey pek konuşulmazdı. Bugün de yurdun dört bucağında yaşayan Zeynepler ve Kamiller bu ölümsüz aşkın birer temsilcisi olmakla övünüyorlar.
Zeynep hanım Mısır valisi Kavalalı Mehmet ali paşanın üçüncü kızıydı. Yusuf Kamil paşa ise Mehmet Ali paşanın özel katibi. Mehmet Ali paşa çok sevdiği katibinin göz bebeği küçük kızına iyi bir eş olacağını düşünmüş ve aile büyüklerine sormadan onları evlendirmişti. Genç karı koca birbirlerini görür görmez bağlanmışlar ve böylece aşk dolu mutlu bir evlilik başlamıştı. Ancak bir süre sonra Zeynep hanımın babası ölmüş aile büyükleri genç kadını eşinden ayırtmak için teşebbüse girişmişlerdi. Kamil paşanın Mısır'a sürülmesi birbirlerini çılgın gibi seven karı kocayı perişan etmiş bahtsız karı koca her gece sabaha kadar mektup yazarak bu ayrılığın acısını biraz olsun hafifletmeye çalışmışlardı.
Yusuf Kamil paşanın bir haksızlığa uğradığı anlaşılıp da tekrar İstanbul'a gelmesi mümkün olunca Zeynep hanım ile Kamil paşa evliliklerini ikinci bir nikahla yenilediler. O günden sonra son nefeslerini verene kadar birbirlerinden ayrılmayan ebedi sevgililer çocukları olmadığı için ellerindeki serveti hayır işlerine harcamaktan geri kalmadılar...1970