Harem sahiline inen merdivenler
Üsküdar, Harem sahiline inen merdivenler....  Bir sözlükte bir başlıktı...