Dolmabahçe Sarayı Fotoğraf ve Kartpostalları.


Dolmabahçe sarayına ait 1900'lü yılların başlarından bir fotoğraf.
(Porte du Palais de Dolma-Baghtché, Constantinople)


Denizden Dolmabahçe sarayı ve bir saltanat kayığı gravürü.

2012 yılı Dolmabahçe sarayının denizden muhtelif görünümleri.Dolmabahçe sarayına ait 1910 tarihli bir kartpostal. Dolmabahçe sarayının bulunduğu mekanda evveliyatında Sultan 2. Mahmud'un yaptırmış olduğu bir saray mevcuttu. Sultan Abdülmecid'in emri ile 5.000.000 altına bu saray Ermeni hassa mimarları ailesi Garabet Amira Balyan ve babası Garabet ile çalışan Nigoğos Balyan tarafından Dolmabahçe sarayının camisi ve saat kulesi ile beraber 1853 senesinde tamamlandı.