Güven Partisi Balosu


Güven partililerin balosu : Gediz felaketi sebebiyle ertelenen Güven partisinin başkentteki yıllık balosunda genel başkan Turhan Feyzioğlu'nun durgunluğuna karşılık genel idare kurulu üyesi Fethi Çelikbaş dansöz Soraya ile fısıldaşırken pek neşeliydi...1970