Halit Ağa Çeşmesi, Kadıköy - İstanbul 2012.Halit Ağa çeşmesi, Kadıköy Halitağa caddesinin başlangıcında yer alan Sultan Üçüncü Selim zamanında yapılmış çeşmedir.