İlhan İskender ödülü


İlhan İskender armağanını Yıldız Kenter ve Behzat Butak kazandı. 
Haldun Dormen tiyatrosu'nun birkaç yıldan beri yerine getirdiği bir vazife var. Aralarından pek genç yaşta ayrılmış bulunan aktör İlhan İskender adına her mevsimin en iyi sanatçılarını seçmek ve onları mükafatlandırmak. Bizde ilk özel tiyatro armağanı. Bu armağanı 1961-1962 tiyatro mevsimindeki oyunlarıyla Yıldız Kenter ve Behzat Butak kazandı. Yıldız Kenter bu armağana "Aptal kız"daki, Behzat Butak "Göç"teki oyunlarıyla layık görüldüler. Haldun Dormen tiyatrosunda toplanan jüri Ayperi Akalan, Sabahattin K. Aksal, Lütfi Ay, Hüsamettin Bozok, Hasan Ali Ediz, İbrahim Hoyi, Ahmet Kutsi Tecer, Haldun Taner'den meydana gelmişti. Refik Erduran, Sabahattin Eyüpoğlu ve Adnan Benk mazeretlerinden ötürü jüriye katılamamıştı. Bundan önceki İlhan İskender armağanlarını 1958'de Nedret GüvençUlvi Uraz. 1959'da Yıldız Kenter, Müşfik Kenter. 1960'da Gülriz Sururi ve Altan Erbulak kazanmıştı.  
Yıldız Kenter bu konuda arkadaşımıza dedi ki : 
- Doğrusu bu armağana layık görülmem üzerine ne söylemek gerektiğini pek bilmiyorum. Aslında her halde süslü püslü şeyler söylemem lazım. Bir yandan acele provaya yetişmem gerekiyor. Şu kadarını söyleyeyim. Son derece duygulandım. İkinci defa buna layık görülmem beni gerçekten heyecanlandırdı. Her zaman böyle bir armağana layık olmaya çalışacağım. 
Uzun aramalardan sonra üstat Behzat Butak'ı evinde bulduk. Behzat Butak'da şöyle konuştu : 
- Ne diyeyim bilmem ki... Her halde çok teşekkür ederim. Bu çeşit mükafatlar iyi mi olur, fena mı olur ? Düşünmek lazım. Bilhassa yeni ilerlemeye başlamış kabiliyetleri teşvik etmesini kabil olduğu kadar onlara oh, ben artık oldum dedirtmesi de mümkün. Her halde iyi bir usul olduğuna hükmediyorum, ama daha ziyade gençlere verilmesi şartıyla...1962