Şemsi Ahmet Paşa Camii, Üsküdar - İstanbul.

Üsküdar sahilinde vapura oldukça yakın konumda yer alan, kuşkonmaz cami adıyla da bilinen Şemsi Ahmet paşa camisinin denizden görünümü... Cami sayın İbrahim Hakkı Konyalı'nın hatıralarında : "1938 senesine kadar unutulmaya yüz tutmuş, minaresi yıkık, kubbeleri dökük bir halde, medrese odaları ve mektebi ahır-ağıl olarak, cami ise adeta bir tuvalet olarak kullanılmaktaydı. Vakıflar idaresi bu camiyi 1940 yılında ihya etmiştir" şeklinde geçmektedir. Çandaroğullarından olan Şemsi paşanın türbesi caminin yanında yer almaktadır. Rivayetlere göre caminin kubbesinde yer alan alem'in yerinde vaktiyle bir adet altın hokka ve kalem bulunduğu söylenmektedir.  2012