Karikatürist Mehmed Cemil Cem ve Eşi


CEMİL CEM PARİS'TE...
Daha o zaman : Osmanlı imparatorluğunun hariciye memurları bulundukları ecnebi şehirlerde genellikle fes giyerlerdi. Büyük Türk karikatüristi Cem Paris sefareti katiplerindendi ama daima bir Avrupalı gibi giyinirdi. Bakınız yanındaki eşi de çarşaflı değil yıl 1906.  

O zamanki Paris sosyetesi Türk karikatüristi Cem'i çok iyi tanırdı. Yemeklerini mercier lokantasında yerdi. Saat beş çaylarında kendisi rond point'de her zamanki masasında görmek kabildi.