Narkissos'un mezar steli yazıtı, İstanbul arkeoloji müzesi.


Narkissos'un mezar steli yazıtı
Bu mezar değil tek bir dikili taştır : 
Bir zamanlar pek çok hayır duası alan narkissos'un işareti.
İyiydi ve birçok meziyeti vardı, kalbinde gerçekten pulios'lu nestor'un belagatine sahipti. Ey herşeye boyun eğdiren kıskançlık !
Böyle insanları yok etmen yüzünden hades'i değil, seni kötü bir şekilde sınıflandıracağım.