Orgeneral Asım Gündüz.


Büyük taarruzdan önce Akşehir'de soldan : Asım Gündüz (başta), İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte.  

Orgeneral Asım Gündüz, Atatürk'ün son sınıf arkadaşıydı
"Atatürk'le biz 11 arkadaş 1904 senesinde kurmay yüzbaşı olarak akademiyi (o zamanki adıyla erkan ı harbiye mektebi) bitirdik. Zannedersem bu arkadaşlardan hayatta yalnız ben kaldım."
Bu konuşmayı yapan gerçekten Atatürk'ün hayatta kalan son sınıf arkadaşı, kurtuluş savaşının büyük askerlerinden biri idi : Org. Asım Gündüz.
Radyoda bu konuşmayı yaptığı zaman bu yaşlı askerin sesi yaşadığı hatıraları dile getirdiği için olacak titriyordu. "Bu arkadaşlardan hayatta yalnız ben kaldım..." demişti ama Ocak ayının soğuk bir gününde onun 90 yıllık hayatı bir mum gibi sönmüş asım paşa büyük askerlere yakışır bir sessizlik içinde 11 arkadaşına kavuşmuştu.
Asım paşa mütevazi bir askerdi. En önemli hizmetleri, en güç işleri büyük bir sessizlik içinde çekip çevirmişti. İyi bir kurmay olarak akademiden çıkmış. Almanya'da tahsil görmüş, ordunun çeşitli mevkilerinde bulunmuştu.
Asım paşa tam bir meçhul askerdi. Parlak, başarılı bir subaydı. Kültürlüydü. Bir kaç dil bilirdi. Kurtuluş savaşımızın can noktası olan garp cephesinin kurmay başkanı, cumhuriyet ordusunun en uzun süreli genelkurmay ikinci başkanı (mareşal Fevzi Çakmak'la birlikte 20 yıla yakın) idi. Bu öz Anadolu evladının (Kütahyalıydı) şahsında tevazu tam yerini bulmuş bir kelimeydi. Kaç kişi onun bu parlak hizmetlerini, 90 yaşında bulunduğunu ve Atatürk'ün sınıf arkadaşı olduğunu bilirdi ? Evet, tarihte adı unutulmayacak meçhul askerlerdendi Asım paşa. Hatırası hiç unutulmayacak... 1970 Hayat Dergisi.