Piyasaya "Barbaros şarabı" çıkıyor !


Piyasaya "Barbaros şarabı" çıkıyor ! (Gazeteler 1963 CAF) - Hayt ulan nerede o Andrea Dorya ?