Sümerbank Mevduat sahiplerine en fazla menfaat temin eden bankadır


Mevduat sahiplerine en fazla menfaat temin eden bankadır. 
1963