420 Yıllık Reçete


420 yıllık reçete
Üstte mesir macununun 4 asırlık reçetesinin bir fotokopisini görüyorsunuz. Hayat ekibinin mesir dolayısıyla Manisa'ya yaptığı ziyaret esnasında ilk defa olarak fotoğrafı çekilen bu kayıtlar, hicri 954 (1547) tarihini taşımaktadır. Merkez efendiden sonra gelmiş bir hekimbaşı'ya aittir. Bugünkü Türkçe ile... Bu kuvvet macunu hekimbaşı Bostan Çelebi'nin şifahane'de kullandığı yeni bir macundur. Rengan (yağ) 20, zencefil 5, derülfülfül 33, karanfil 5, mustaki 5 dirhem. Kullanma şekli : Asel (bal) ile macun olunup ondan sonra 3 dirhem kullanılacak. Ama balın göbeği peteksiz kısmı olmalıdır diyor. Bir başka çeşit reçetede şunu yazıyor : Havlican 5, lisanı asfur 5, zencefil 5, dakiki lebleb 5, darül fülfül 5 dirhem. Öteki macun gibi bir miskal alınır. 1960