Abdulkadir Sıddıki


CİNAYETLERİN MÜKAFATI BİR BAKANLIK KOLTUĞU
Derisi kösele gibi siyah, sert saçları çalı gibi kıvrım kıvrımdı. Kara gözlerinde insana ürküntü veren insafsız pırıltılar yanıp sönüyordu. Uzun boylu, dimdik başıyla insana meydan okuyan bir tarzda konuşuyordu. Adı Abdülkadir Sıddıki idi. Hint-Pakistan savaşı sırasında ayrım taraflısı "Mukti Bahini" gerillaları ile Pakistan ordusuna karşı savaşmış ve kendi kendine generallik rütbesi vermişti.
İnsafsız bir olayın kahramanı olmasa Sıddıki'yi kendi çevresinin dışında belki kimse tanımayacaktı. Dakka'da ateş kesildikten sonra esirlerin vücudunda sigara söndürerek onlara işkence eden, üçünü üst üste yatırıp süngü ile delik deşik eden (üst fotoğraf) katil Sıddıki (altta sağda) o günden beri Mucibürrahman'ın (altta solda) sağ kolu olmuştur. Ve önümüzdeki günlerde kurulacak Bangladeş kabinesinde savunma bakanlığına getirilmesi beklenmektedir...1972