Ahlakçılık anlayışımız Türk ahlakı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.


Ahlakçılık anlayışımız Türk ahlakı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.
Başbuğ Alparslan Türkeş